Kinderdagverblijf *Sterre al 12,5 jaar in Baarn

Kinderdagverblijf *Sterre bestaat 12,5 jaar en vierde dit gisteren met een klein feestje. Natuurlijk werd er gezongen, spelletjes gedaan, uit de “feestboeken” gelezen en waren er cadeautjes. Van de ouders waren er mooie bloemen, de kinderen gaven leuke leesboekjes, er werd lekker gegeten en ’s middags was er nog een verrassing voor de kinderen: als altijd betrokken bij de jeugd kwam burgemeester Mark Röell even langs. Dit vonden de dreumesen en peuters heel erg bijzonder en leuk, de oudsten wisten namelijk goed wat een burgemeester doet! De kinderen luisterden ademloos toe naar het verhaaltje dat de burgemeester voorlas. Daarna hield de burgemeester een geanimeerd “gesprekje” met de kinderen, waarbij zij honderduit vertelden. Na een stukje taart voor de leidsters en de burgemeester en speciale “Sterrekoeken” voor de kinderen ging de burgemeester weer naar het gemeentehuis.Burgemeester bij Sterre
Onder het motto “Wie jarig is, trakteert” kregen de kinderen allemaal een mooie knuffel mee naar huis.

Twaalf en een half jaar jaar geleden richtte Mirjam van Elsloo-Dizij  (onder de vlag van Kids’ Companion) kinderdagverblijf *Sterre op aan de Verbindingsweg 3a. Met *Sterre beantwoordt zij aan de vraag van ouders naar kleinschalige kinderopvang voor de jongsten in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar.  Met een vaste groep van 5 medewerksters waarvan de hoofdleidster er zelfs al vanaf het begin werkzaam is, zorgt *Sterre voor een rustige, schone en sfeervolle omgeving voor maximaal 16 kinderen per dag. De kleinschaligheid en persoonlijke aandacht bij *Sterre garandeert dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen met voldoende kennis, kunde, sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfvertrouwen om op vierjarige leeftijd de stap naar de basisschool te kunnen maken. 

Bij *Sterre is bewust gekozen voor een verticale groep. In tegenstelling tot een horizontale groep waarin kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd worden opgevangen, biedt een verticale groep plaats aan kinderen van 0 tot 4 jaar. In een verticale groep kunnen de oudsten de jongsten helpen en laten zien hoe dingen gaan. Het raakt aan het ‘thuis’ gevoel, waar ook kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar opgroeien. Kinderen leren van elkaar en leren rekening te houden met elkaar. Kinderen kunnen speelkameraadjes kiezen op basis van leeftijd, maar ook op basis van hun ontwikkelingsniveau. Daarnaast kunnen zij, afhankelijk van het karakter, extra worden uitgedaagd om met de andere kinderen mee te doen. Kinderen in een verticale groep worden door de andere kinderen niet ‘beoordeeld’ op wat zij wel of niet kunnen, er is geen sprake van competitie.
Kinderen in een verticale groep kunnen alle jaren dat ze bij het kinderdagverblijf zijn in dezelfde groep blijven met dezelfde leidsters. Bovendien kunnen jongere broertjes en zusjes in dezelfde groep komen als hun oudere broer of zus. Is een kind thuis de jongste, dan zal het een verticale groep ooit een keer één van de ‘oudsten’ zijn, met alle bijzonderheden en ‘verantwoordelijkheden‘ die daarbij horen.
Zowel de horizontale als de verticale groepsindeling heeft voor- en nadelen. Voor welke indeling een kinderdagverblijf maar ook de ouder kiest, is afhankelijk van de pedagogische uitgangspunten die worden gehanteerd door het kinderdagverblijf èn de ouder. Er is dus geen sprake van beter of slechter, er is uitsluitend sprake van “verschillend”.
Werken in een verticale groep zoals bij  *Sterre vergt ook andere kwaliteiten van de leidsters dan in een horizontale groep: de leidster in een verticale groep verzorgt de baby’s, reageert tactisch op de koppige dreumes en daagt de peuters verder uit. De leidster weet van ieder kind het ontwikkelingsniveau, kan beoordelen of dit niveau overeenkomt met wat verwacht mag worden en ondersteunt het kind bij de ontwikkeling. De leidster moet flexibel kunnen omgaan met situaties en haar aandacht verdelen over de kinderen die heel verschillende dingen van haar vragen. Bij *Sterre werken professionele leidsters die deze kwaliteiten ten volle bezitten.

Ook bij *Sterre was de teruggang in vraag naar kinderopvang als gevolg van de crisis merkbaar. Door de kleinschaligheid heeft Mirjam van Elsloo-Dizij daar echter direct en adequaat op in kunnen spelen. Inmiddels trekt de vraag weer aan: op dinsdag en donderdag is nog slechts zeer beperkt plaats, op maandag, woensdag en vrijdag  is iets meer ruimte. ’s Woensdags en vrijdags biedt *Sterre naast “heledagopvang” ook “halvedagopvang” aan (’s ochtends van 07.30 uur tot 13.00 uur en ’s middags van 12.30 uur tot 18.00 uur). 

Wilt u eens een kijkje komen nemen bij kinderdagverblijf *Sterre? Maandagavond 7 april is de eerstvolgende inloopavond van 19.00 uur tot 20.00 uur. U bent deze avond zonder afspraak van harte welkom. Mocht u op een ander moment langs willen komen, neemt u dan contact op met Mirjam van Elsloo-Dizij: 035 – 542 98 62 of per email: info@kidscompanion.nl. Wij zien u graag!