Personeel

Sterre en Madelief zijn kleinschalige kinderdagverblijven waar kwaliteit en persoonlijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan.
De pedagogisch medewerksters spelen een belangrijke rol in de dagelijkse verzorging en begeleiding van de kinderen en zijn vaak een aanspreekpunt voor de ouders. Kids’ Companion besteedt daarom veel zorg en aandacht aan het aannemen en begeleiden van de medewerksters.
Het team bestaat uit leidsters met verschillende opleidingsniveaus conform CAO, uiteraard allen in bezit van een goedkeurende Verklaring omtrent Gedrag. Middels bijscholing op diverse gebieden wordt de professionele deskundigheid op peil gehouden en bevorderd.
Bij Sterre en Madelief werkt een vast team van leidsters. Er wordt geen gebruik gemaakt van uitzendkrachten: vakantiedagen en ziektedagen worden binnen het team opgelost en ook oproepkrachten worden op regelmatige basis ingezet, zodat alle leidsters alle kinderen kennen en alle kinderen alle leidsters.