Inschrijfformulier

Kinderdagverblijf Madelief

Voornaam en achternaam (a.s.) ouder 1 (verplicht)

Voornaam en achternaam (a.s.) ouder 2

Straatnaam en huisnummer (verplicht)

Postcode / Woonplaats (verplicht)

Telefoonnummer privé

Telefoonnummer werk (a.s.) ouder 1

Telefoonnummer mobiel (a.s.) ouder 1 (verplicht)

Telefoonnummer werk (a.s.) ouder 2

Telefoonnummer mobiel (a.s.) ouder 2

Evt. ander telefoonnummer + naam (nood)

E-mail (verplicht)

Huisarts (naam en telefoonnummer) (verplicht)

Gewenste opvang kind 1

Naam kind (verplicht)

Geboortedatum kind (verwacht) (verplicht)

Gewenste ingangsdatum (verplicht)

Gewenst aantal dagen (verplicht)

Gewenste dagen (verplicht)

maandagdinsdagwoensdagdonderdag

Tweede keuze (verplicht)

maandagdinsdagwoensdagdonderdag

Vaccinaties

DKTP 0 / HIB 0 (ca. 2 mnd. of tijdens zwangerschap) janee
DKTP 1 / HIB 1 (ca. 3 mnd.) janee
DKTP 2 / HIB 2 (ca. 5 mnd.) janee
DKTP 3 / HIB 3 (ca. 11 mnd.) janee
BMR 1 / MenACWY (ca. 14 mnd.) janee

Bijzonderheden (pedagogisch, medisch: dieet, allergieën, medicijnen)

Gewenste opvang kind 2 (optioneel)

Naam kind (verplicht)

Geboortedatum kind (verwacht) (verplicht)

Gewenste ingangsdatum (verplicht)

Gewenst aantal dagen (verplicht)

Gewenste dagen (verplicht)

maandagdinsdagwoensdagdonderdag

Tweede keuze (verplicht)

maandagdinsdagwoensdagdonderdag

Vaccinaties

DKTP 0 / HIB 0 (ca. 2 mnd. of tijdens zwangerschap) janee
DKTP 1 / HIB 1 (ca. 3 mnd.) janee
DKTP 2 / HIB 2 (ca. 5 mnd.) janee
DKTP 3 / HIB 3 (ca. 11 mnd.) janee
BMR 1 / MenACWY (ca. 14 mnd.) janee

Bijzonderheden (pedagogisch, medisch: dieet, allergieën, medicijnen)

Ongeveer 14 dagen na inschrijving ontvangt u een inschrijvingsbewijs. Zodra uw kind op de door u gewenste dagdelen geplaatst kan worden, wordt u een plaatsingsovereenkomst aangeboden. Tenzij anders is overeengekomen, wordt elke plaatsingsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van twee maanden, ingaande op de feitelijke startdatum van de plaatsing en eindigend uiterlijk de dag voor uw kind 4 jaar wordt.

Pas na retournering van een volledig ingevulde en ondertekende plaatsingsovereenkomst is de reservering definitief en kunt u hieraan rechten ontlenen. Vanaf het moment van ondertekening van de plaatsingsovereenkomst tot de startdatum van de plaatsing heeft u de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd (zie de Algemene Voorwaarden en Betalingsvoorwaarden).