Medisch beleid

Zieke kinderen

Kinderdagverblijf Madelief is niet berekend op de opvang van zieke kinderen. Als een kind ’s ochtends gebracht wordt met een temperatuur hoger dan 38 graden of met een besmettelijke aandoening, dan kan het kind niet blijven.

Besmettelijke aandoeningen en ziektes zijn onder andere: diarree, koortslip, krentenbaard, loopoor, oogontsteking, (onbehandelde) schimmelinfecties, waterpokken, kinkhoest, mazelen, roodvonk.
Krijgt het kind in de loop van de dag verhoging/koorts, of vertoont het andere symptomen van ziekte, dan moet het kind worden opgehaald.
Het kind dient in principe 24 uur koortsvrij te zijn, voordat het weer wordt toegelaten tot het kinderdagverblijf.

Medicijnen

Indien in verband met ziekte van het kind al dan niet op voorschrift van een arts een kind medicijnen toegediend moet krijgen tijdens het verblijf in het kinderdagverblijf en de ouder/verzorger is niet in de gelegenheid deze medicijnen zelf toe te dienen aan het kind, kan de ouder/verzorger de leidsters verzoeken de medicijnen aan het kind toe te dienen. Aan dit verzoek wordt voldaan onder strikte voorwaarden (waaronder de voorwaarde, dat het kind de medicijnen al 48 uur heeft toegediend gekregen). Hiervoor wordt verwezen naar het protocol infectieziekten en het protocol medicijnverstrekking (opvraagbaar bij het kinderdagverblijf).

Vaccinaties

In Nederland wordt in het kader van het “Rijksvaccinatieprogramma” aan alle kinderen gratis vaccinatie aangeboden tegen een aantal infectieziekten die ernstig kunnen verlopen.
In Nederland is deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma niet wettelijk verplicht. Voor kinderen die wel deelnemen aan het Rijksvaccinatie programma, maar jonger zijn dan 1 jaar, is besmetting met kinkhoest toch mogelijk en dan dermate ernstig dat nagenoeg altijd ziekenhuisopname noodzakelijk is.
Omdat bij kinderdagverblijf Sterre en kinderdagverblijf Madelief kinderen worden opgevangen in de leeftijd vanaf 10 weken en dus zeer kwetsbaar voor deze ziektes voert Kids’ Companion BV het beleid dat bij haar kinderdagverblijven geen kinderen worden toegelaten die niet deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma.

Gehandicapte kinderen en kinderen met een ‘sociale indicatie’

Bij kinderdagverblijf Madelief komen kinderen omdat hun ouders werken of studeren, niet omdat de ouders de opvoedingssituatie niet aan kunnen (zogeheten ‘sociale indicatie’): gezien de schaal waarop Madelief opereert, is het niet mogelijk aan de kinderen met een sociale indicatie adequate opvang te bieden. Hetzelfde geldt voor kinderen met een handicap voor wie inzet van extra leidsters is vereist. Kinderdagverblijf Madelief is te klein om dit te kunnen bieden.

Wel biedt Kids’ Companion BV aan de gemeente Baarn de mogelijkheid voor (kortdurende) crisisopvang van kinderen tot 4 jaar, indien de bezetting van het kinderdagverblijf dit toestaat.